กทม. เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

ข่าวทั่วไป Wednesday February 23, 2022 17:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กทม. เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการกำชับเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1. Distancing เว้นระยะห่าง 2. Mask wearing สวมหน้ากาก 3. Hand washing ล้างมือ 4. Testing คัดกรองวัดไข้ 5. Reducing ลดการแออัด และ 6. Cleaning ทำความสะอาด

ในขณะเดียวกันมี 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1. Self-care ดูแลตนเอง 2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5. Check สำรวจตรวจสอบ และ 6. Quarantine กักกันตัวเอง

กทม. เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ และ 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ Antigen test Kit (ATK) ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองตลอดภาคการศึกษา

พร้อมกันนี้ ได้ให้คำแนะนำผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใดให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ ขณะดียวกัน โรงเรียนในสังกัด กทม. ยังได้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น ตู้กดน้ำดื่ม โต๊ะอาหาร คอมพิวเตอร์ ราวบันได และลูกบิดประตู ตลอดจนอาคารสถานที่ รวมทั้งบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ