รมช.เกษตรฯ ประสานดีเอสไอ-ปปง.สอบเชิงลึกคดียักยอกสหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวทั่วไป Wednesday April 20, 2022 14:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก แก่ประธานและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 แห่ง โดยระบุว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้สร้างความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ และความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงขอฝากให้ทุกสหกรณ์ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กลับไปตรวจสอบระบบบัญชีให้ถูกต้อง และฝากสมาชิกทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้ดูสหกรณ์นี้เป็นตัวอย่าง

"กระทรวงเกษตรฯ และทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันแก้ไขสะสางคดีนี้ให้แล้วเร็จโดยเร็ว เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของกระทรวงเกษตรฯ กลับมาคืนมา รวมถึงป้องกันความเสียหายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์อื่นๆ" รมช.เกษตรฯ กล่าว

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและได้กำชับในเรื่องของสหกรณ์ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดยระบุว่า ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากมีความห่วงใยไม่อยากให้เกิดการทุจริตในระบบสหกรณ์ ดังนั้น เมื่อสหกรณ์เกิดความเสียหายจากการทำหน้าที่ที่บกพร่องก็ต้องมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีนี้จึงได้ทำหนังสือผ่านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เพื่อนำเรียนต่อนายรัฐมนตรีสั่งการให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษ

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ในกรณีนี้จะขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขยายผลการสอบไปยังกรรมการสหกรณ์ทุกคนในชุดนี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตยักยอกทรัพย์ของผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่การเงินหรือไม่อย่างไร

นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปพบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีถึงบ้าน เนื่องจากบางคนอายุมาก อาจไม่สะดวกเดินทางมาตรวจสอบบัญชีเอง หรืออาจยังไม่ทราบข่าว โดยมีทั้งหมด 1,293 บัญชี แต่เบื้องต้นพบผู้เสียหาย 115 ราย คาดว่าหากลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการได้เสร็จก่อนก่อนเดือน พ.ค. 65 นี้

ด้านนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาและวางแนวทางป้องกันการทุจริต ล่าสุด จากการตรวจสอบรายงานความเสียหาย ณ วันที่ 19 เม.ย. 65 พบยอดความเสียหายจำนวน 644 ล้านบาท สมาชิกที่เสียหาย 115 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานตัวเลขให้ได้ยอดสุทธิ และทางตำรวจกำลังรอตัวเลขความเสียหายจริงดังกล่าว จากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เนื่องจากสมาชิกบางรายยังไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบบัญชีเองได้

ด้านนายประภากร อินทโสภา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 ประเด็น คือ 1. แจ้งความเสียหายต่อสน.นางเลิ้ง ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองราย 2. อยู่ระหว่างการสอบทานตัวเลขความเสียหาย ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 19 เม.ย. 65 มีผู้มาแจ้ง 115 ราย สินทรัพย์ 644 ล้านบาท ซึ่งต้องสอบให้ได้ข้อยุติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. นี้ ต้องสอบทานเนื่องจากบางรายเมื่อมายืนยันข้อเท็จจริงพบการเบิกจ่ายในบัญชี 10 รายการ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าตัวดำเนินการด้วยตัวเอง 8 ราย เป็นต้น และ 3. อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะนำเงินของสหกรณ์มาจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียหายว่าจะนำมาจากที่ไหน เบื้องต้นพบว่าสหกรณ์มีเงินลงทุนในสหกรณ์อื่นๆ 3-4 แห่ง สามารถนำมาชดเชยได้ ภายหลังคดีแล้วเสร็จ

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานตัวเลขสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด 15 สหกรณ์ ได้แก่

1. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 6,500 ล้านบาท

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด สินทรัพย์ 21,000 ล้านบาท

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด สินทรัพย์ 6,900 ล้านบาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สินทรัพย์ 8,900 ล้านบาท

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจำกัด สินทรัพย์ 12,500 ล้านบาท

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 1,800 ล้านบาท

7. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 2,866 ล้านบาท

8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด สินทรัพย์ 3,500 ล้านบาท

9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท

10. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จำกัด สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท

11. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 3,200 ล้านบาท

12. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด สินทรัพย์ 350 ล้านบาท

13. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จำกัด สินทรัพย์ 34 ล้านบาท

14. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำกัด 70 ล้านบาท

15. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 750 ล้านบาท

สำหรับสินทรัพย์รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 2.8 ล้านล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ