ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในสัตว์ปีก แนะผู้บริโภคควรกินอาหารปรุงสุก

ข่าวทั่วไป Friday May 13, 2022 14:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในสัตว์ปีก แนะผู้บริโภคควรกินอาหารปรุงสุก

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคแซลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแซลโมเนลลาที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยเชื้ออาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร และลำไส้ของสัตว์ต่างๆ เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คน และแมลง ซึ่งเชื้อมีการกระจายและอาศัยอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยของโรคอาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ที่ทำให้เกิดอาการลำไส้อักเสบในคน

ทั้งนี้ มาจากการบริโภคอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ดิบ หรือปรุงไม่สุก ไข่ดิบ ผลิตภัณฑ์ที่มีไข่ดิบ นมดิบ หรือนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย ไอศกรีม เนยแข็ง และผักบางชนิด สามารถนำเชื้อก่อโรคจากสัตว์มาสู่คน หรือเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้ และการใช้น้ำที่สกปรกทางการเกษตร หรือใช้ล้างอาหารสด ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้เช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร กรมปศุสัตว์ จึงได้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีกตลอดกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การควบคุมและเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีก มีทั้งนก ไก่ เป็ด ห่านที่เลี้ยงเพื่อการค้า ครอบคลุมทั้งสัตว์ปีกพันธุ์ สัตว์ปีกไข่ สัตว์ปีกเนื้อ และไข่ฟัก โดยจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่ นอกจากนี้ จะสุ่มเก็บตัวอย่างที่ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ เพื่อส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแซลโมเนลลาที่ห้องปฏิบัติการ และทำการรวบรวม และสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน

สำหรับสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก มีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis และ Salmonella Virchow ส่วนสัตว์ปีกไข่และสัตว์ปีกเนื้อ มีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ถ้ามีการตรวจพบเชื้อ ให้ทำการสอบสวนหาสาเหตุ เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ยืนยันการพบเชื้อ และหากยืนยันว่าพบเชื้อให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และทำการเฝ้าระวังเชื้อต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก น้ำล้าง ซาก น้ำ และน้ำแข็งที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ส่วนโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ จะมีการเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสุก เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลา

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันการติดเชื้อนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์มีสัญลักษณ์ตรา "ปศุสัตว์ OK"

นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ เนื่องจากเชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยความร้อน แนะนำให้รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงอาหารให้สุกโดยผ่านความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที หมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร การแยกอาหารดิบออกจากอาหารปรุงสุก และทำการเก็บรักษาในตู้เย็นอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้

ส่วนผู้ประกอบอาหาร หรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาหาร ควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ