คมนาคม ชงครม.อนุมัติสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมอู่ตะเภา, คลังเสนอแผนพัฒนาทักษะการเงิน

ข่าวทั่วไป Tuesday June 14, 2022 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง วงเงินก่อสร้างราว 4,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ำเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ของกรมเจ้าท่า

  • กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565-2570
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

นอกจากนี้ จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมติ ครม.

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความเห็นชอบร่างข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)

นอกจากนี้ จะขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือ 1.โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี และ 2.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

  • กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบต่อการร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และเครือข่ายการค้าดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอความเห็นชอบต่อการร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลำดับ 10

นอกจากนี้ จะขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง สกมช.กับ The Cyberspace Administration Of The People?s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2564-2565
  • สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขอความเห็นชอบการปรับลดพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ สมช. จะเสนอร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons-TPNW) ครั้งที่ 1 (First Meeting of states Parties-1MSP)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากวาระการประชุมข้างต้นแล้ว คาดว่า ครม.จะหารือเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาจากวิกฤตต่างๆ ทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง และอัตราเงินเฟ้อสูง รวมถึงความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด 2 ราย คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การรับมอบโบราณวัตถุ "ครอบพระเศียรทองคำ" จากสหรัฐอเมริกา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ