คกก.นโยบายอวกาศ ไฟเขียวแผนแม่บทปี 66-80 เตรียมเสนอครม.เห็นชอบ

ข่าวทั่วไป Friday August 19, 2022 13:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นระดับความพร้อมและโอกาสการดำเนินงานของประเทศไทยใน 3 ระดับ พร้อมทั้งให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และมอบหมายบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ดำเนินการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการแสำรวจความต้องการใช้งานดาวเทียมฯ ของหน่วยงานภาครัฐในเชิงลึกต่อไป โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้วย เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมทั้งให้ NT รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 6 คณะ เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าที่สำคัญของการจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ, ร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ, การดำเนินงานของศูนย์ประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถให้รองรับการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายการดำเนินโครงการดาวเทียมแห่งชาติที่มุ่งภารกิจด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การจัดทำแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ ต้องให้ความสำคัญ ครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และต้องกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดให้ชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ