ไทย-เวียดนามเตรียมยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

ข่าวทั่วไป Saturday August 27, 2022 18:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการเดินทางไปร่วมงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022 (Agritechnica Asia 2022) ที่นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้หารือกับนายเล มิน ฮวาน (Mr. Le Minh Hoan) รมว.เกษตรและพัฒนาชนบท, นายเจิ่น แทงห์ นาม (Mr. Tran Thanh Nam) รมช.เกษตรและพัฒนาชนบท และ นายเจิ่น หงับ ถัดห์ (Dr. Tran Ngoc Thach) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (MDRRI :Mekong Delta Rice Research Institute) ถึงแนวทางกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร โดยจะมีการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ในระดับนโยบายและหน่วยงานและระบบสื่อสารระหว่างกัน ทั้งการทำงานเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้จะเริ่มเดินหน้าตามแนวทางความร่วมมือในมิติใหม่ ด้วยการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะหารือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นภายใต้ระบบทวิภาคี โดยระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย.ปีนี้ ซึ่งจะมีคณะผู้แทนระดับจังหวัด ระดับ รมช.เกษตรฯ และ รมว.เกษตรฯ เวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยตามลำดับ ขณะเดียวกันนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จะเดินทางไปเยือนเวียดนามตามคำเชิญของ รมว.เกษตรฯ เวียดนามเช่นกัน

"บรรยาการการพบปะหารือเป็นไปอย่างกระตือรือร้นแบบญาติมิตร ทั้ง 2 ประเทศเห็นตรงกันว่าประเทศไทยและเวียดนามในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกจะต้องผนึกศักยภาพร่วมมือกันบนแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตร ทั้งพืชประมงและปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและรายได้ของประเทศรวมทั้งตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ รมว.เกษตรฯ ทราบถึงความคืบหน้าในการเจรจาความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย" นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ในพิธีเปิดงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022 ตนได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตลาดนำการผลิตและเกษตรกรรมยั่งยืน การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC: Agritech and Innovation Center) ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Big Data Center) การปฏิรูปการบริหารและบริการในโครงการ Digital Transformation การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยนโยบายเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี (Mechanization & Agritech) การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF:Young Smart Farmer) ตลอดจนกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 13 ของโลกและครัวของโลก รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามในมิติใหม่ และการกล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2024 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยใน 2 ปีข้างหน้า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ