กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

ข่าวทั่วไป Monday August 29, 2022 10:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน ? 4 ตุลาคม 2565 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร และโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะจัดที่พัก และอาหารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 มื้อ โดยสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตร จะเปิดให้อบรมที่จังหวัดต่าง ๆ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.     ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
     2.     มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ
     3.     จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
     4.     ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
     5.     มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
     6.     มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
     7.     สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน

สำหรับระยะเวลาอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 ? 18.00 น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ