ครม.ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ข่าวทั่วไป Tuesday November 1, 2022 15:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ครม.ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.เพื่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 11 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

"ถนนเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนใช้สัญจรไปมา เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดดั้งเดิมที่มีมาก่อนปี 2521 ต่อมาได้มีการโอนมาที่กรมทางหลวงชนบท ก่อนที่จะโอนมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลคลองขุด ซึ่งมีแผนสร้างถนนเพิ่มเติมเป็นถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ ระยะทาง 578 เมตร จากระยะทางรวมทั้งหมด 1,546 เมตร ซึ่งเมื่อได้มีการสำรวจพื้นที่โครงการแล้วพบว่า มีสภาพเป็นถนนลูกรังที่ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลน แต่อยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.30, 23 ก.ค.34 ,22 ส.ค.43 และ 17 ต.ค.43 จึงต้องเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว" น.ส.ทิพานัน กล่าว

สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างนั้น ได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 รวมถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนจำนวน 20 เท่าของพื้นที่ดังกล่าว หรือคิดเป็นเนื้อที่ 231.9 ไร่ด้วย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางนี้ จะช่วยรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเพิ่มโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลตกบลคลองขุด และเทศบาลเมืองสตูล รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแผนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาจีน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชนในอนาคตได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ