ครม.แจ้งเพิ่มให้รถไฟใต้ดิน MRT งดจอดศูนย์สิริกิติ์-ปิดจราจรโดยรอบ ช่วงเอเปค 16-18 พ.ย.

ข่าวทั่วไป Friday November 4, 2022 15:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า ในการประชุมครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด ครม. จึงมีมติเพิ่มเติมให้ชัดเจน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปด้วย ดังนี้

1. ในช่วงการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 จะมีการปิดการจราจรในเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมสิริกิติ์ รวมทั้งให้งดใช้สวนเบญจกิติด้วย

2. การให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ในช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. 65 เปิดให้บริการปกติ แต่จะงดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จนกว่าการจัดการประชุมฯ จะเสร็จสิ้น

3. ในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษานั้นๆ พิจารณางดการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ยกเว้นในกรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ มีภารกิจสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงวันดังกล่าวอันมิอาจหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนออกไปก่อนได้

4. ในช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ย. 65 จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเอเปค ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการเดินทางไป-กลับของผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายเส้นทาง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรืองดใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัญจรทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีการปิดการจราจรทางน้ำในวันที่ 18 พ.ย. 65 ด้วย

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ในการประชุม ครม.วันที่ 5 ต.ค. 65 ได้มีมติเรื่องอนุมัติให้วันที่ 16-18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ