ครม.เพิ่มวาระดำรงตำแหน่งประธานอัยการ-ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไม่เกิน 2 วาระ จากเดิมวาระเดียว 2 ปี

ข่าวทั่วไป Tuesday November 8, 2022 15:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการ) ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งจากเดิมมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพียงวาระเดียว เป็นได้คราวละ 1 วาระ และอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีกเพียง 1 วาระ

ทั้งนี้สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ประธานคณะกรรมการอัยการ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีระยะเวลาเพียง 2 ปี ทำให้การดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของประธานคณะกรรมการอัยการและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงเสนอให้ ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 วาระและอาจได้รับเลือกใหม่อีก 1 วาระ ซึ่งจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระเท่านั้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ