ศิริราชผนึกภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ข่าวทั่วไป Friday November 25, 2022 17:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศิริราชผนึกภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

รพ.ศิริราช จับมือภาครัฐ-เอกชนเปิดตัวโครงการ "ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร" และแคมเปญ "กายอุปกรณ์...เชื่อมใจให้ไปต่อ" เพื่อเชิญชวนให้บริจาคสมทบทุนสนับสนุนการสร้างนักกายอุปกรณ์ ส่งเสริมภารกิจช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี และกลับมามีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ พร้อมชวนดูหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของผู้พิการแขน-ขา 3 คน ที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยกายอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา จัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ดำเนินการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศและต่างประเทศไปแล้วเกือบ 400 คน

ด้าน ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมว่า การระดมทุนเพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นอกจากจะเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการจัดหาเครื่องมือวิจัยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มคุณภาพทางการรักษา นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาคนพิการกว่า 40% เข้าไม่ถึงบริการด้านกายอุปกรณ์จากผู้มีความจำเป็นทั้งหมด 500,000 คน โรงเรียนฯ จำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการกายอุปกรณ์ เพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยโดยการผสมผสานเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาช่วยเสริม

ขณะที่ รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร กล่าวว่า คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า หากแต่ที่ผ่านมา ผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์พื้นฐาน เนื่องจากต้นทุนการผลิต วัสดุ และส่วนประกอบหลายอย่างยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

"ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จึงจัดตั้งกองทุน "กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ" ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้ให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่มีคุณภาพ โดยแต่ละปีเราได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ช่วยให้ผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ได้เข้าถึงการรักษา และในปีนี้เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วย ผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสในแคมเปญ "กายอุปกรณ์...เชื่อมใจให้ไปต่อ" โดยคาดหวังว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน เรามีตัวแทนผู้พิการแขนขาที่ได้รับการรักษาจากคลินิกหน่วยการอุปกรณ์ 3 ราย มาแบ่งปันเรื่องราวของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมและผู้พิการคนอื่นๆ ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งจะเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้เพื่อส่งต่อการเป็นผู้ให้"

นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า เจตนารมณ์มุ่งมั่นของมูลนิธิคือ "เชื่อมั่นในคุณค่าของคน" เราจึงมีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความจำเป็นของสังคม โดยในปีนี้มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับศิริราช เปิดโครงการ"เป๋าบุญ หนุนขา" สมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โดยผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ที่ผลิตจากถุงปูนซีเมนต์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเป็นของที่ระลึก ซึ่งกระเป๋าดังกล่าวตัดเย็บโดยกลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกการบริจาคจึงเป็นการให้บุญต่อบุญ

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ หนึ่งในพันธกิจคือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ปตท.จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการตามเจตนารมย์ของโรงเรียนฯ

นางพักร์วิมล สตะเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "ท็อปส์" มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการเอาใจใส่สังคมในทุกมิติ จึงจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 สำหรับการสนับสนุนโครงการระดมทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของท็อปส์ ที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างความเท่าเทียม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส โดยปีใหม่นี้ท็อปส์ได้จัดกระเช้าของขวัญภายใต้แนวคิด Every Day DISCOVERY ส่งมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ผ่านแคมเปญ "Celebrating the Future" เพื่อให้กระเช้าของขวัญปีใหม่ มีคุณค่าและมีความหมายในการให้มากขึ้น ?ท็อปส์? จึงขอเป็นตัวกลางส่งคืนความสุขสู่สังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ? 31 มกราคม 2566 จะร่วมสมทบทุนเพื่อการผลิตแขนขาเทียม โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมเชิญชวนลูกค้าของท็อปส์ทุกคนร่วมกันส่งต่อความสุขไปด้วยกันผ่านกล่องบริจาค และ สแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ดส์, ท็อปส์ คลับ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในนามบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนแคมเปญ "กายอุปกรณ์...เชื่อมใจให้ไปต่อ" อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยนำศักยภาพความเป็นสื่อ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนผ่านสื่อต่างๆ ของเครือฯ เปิดช่องทางระดมทุนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่มีผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกเครือข่าย และจัดทำแคมเปญรณรงค์รับบริจาค รวมไปถึงผลักดันไอเดียในการระดมทุนให้แก่โรงเรียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ