ดุสิตโพล เชื่อมั่นเยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นอนาคตพัฒนาชาติ

ข่าวทั่วไป Sunday January 29, 2023 09:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดุสิตโพล เชื่อมั่นเยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นอนาคตพัฒนาชาติ

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน ในหัวข้อ "เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ" เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาสังคมที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งเป็นผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ การบูลลี่จนถึงแก่ชีวิต หรือเป็นเหยื่อคดีทางการเมือง

โดยเมื่อถามว่าถึงความคิดเห็นที่มีต่อ "เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่" ณ วันนี้ พบว่า อันดับ 1 ระบุว่า เป็นตัวเองสูง มั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อันดับ 2 ระบุว่า มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิม ๆ และ อันดับ 3 ระบุว่า ควรเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ผู้ใหญ่ควรรับฟัง

เมื่อถามถึงจุดเด่นของ "เยาวชนไทย" ณ วันนี้ อันดับ 1 ตอบว่า เก่งเทคโนโลยี การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ อันดับ 2 ตอบว่า เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และอันดับ 3 ตอบว่า รักอิสระ รักความเป็นส่วนตัว เชื่อมั่นในตัวเองสูง

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นห่วง/กังวลเกี่ยวกับ "เยาวชนไทย" คือ อันดับ 1 การใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด อันดับ 2 การบูลลี่กัน การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และอันดับ 3 มีความอดทนน้อย ไม่ชอบรออะไรนาน ๆ

เมื่อถามว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนา "เยาวชนไทย" อันดับ 1 ตอบว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว อันดับ 2 ตอบว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อต่าง ๆ และอันดับ 3 ตอบว่าทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน

สำหรับสิ่งที่อยากบอกกับ "เยาวชนไทย" คือ อันดับ 1 เป็นคนดี ทำในสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ดี อันดับ 2 รู้หน้าที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอันดับ 3 เป็นคนเก่ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

สุดท้าย เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อ "เยาวชนไทย" ณ วันนี้ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 84.22% ตอบว่า เชื่อมั่น ขณะที่อีก 15.78% ตอบว่าไม่เชื่อมั่น

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ระหว่างการสำรวจข้อมูลทางออนไลน์ และการเสวนากลุ่ม โดยผลการสำรวจทางออนไลน์ ได้สำรวจความคิดเห็นในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 1,014 คน ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2566

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากโพลดังกล่าวพบผลที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่สูงถึง 84% สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพเพียงพอที่จะฝากอนาคตของชาติไว้ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันในการสนับสนุน และสร้างพื้นฐานอนาคตที่ดีให้กับเขาเหล่านั้น เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเยาวชนในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ต้องแบกภาระในวันหน้า

"เยาวชนจึงควรมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล อบรม เลี้ยงดู ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในมุมมองด้านต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง" น.ส.พรพรรณ ระบุ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ