"อนุทิน" เตรียงชง ครม. เห็นชอบกม.ครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด

ข่าวทั่วไป Thursday February 2, 2023 16:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่า คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดจำนวน 9 ฉบับ ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วจำนวน 6 ฉบับ อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ... โดยกำหนดการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 คือ แอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 0.1 กรัม และเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 0.1 กรัม หรือคำนวณน้ำหนักเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 25 มิลลิกรัม

"การปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อจัดการกับปัญหาสังคมให้เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ ลดการกระจายของยาบ้าลง เป็นการแก้ไขปัญหา โดยผู้ที่ครอบครองยาบ้าที่ปริมาณไม่เกิน 1 เม็ดจะได้รับการดูแลอย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงาน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและสาธารณสุขร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไว้ซึ่งดุลยพินิจในการดูเจตนารมณ์ ดูพฤติกรรม และสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นการค้าหรือเสพ" นายอนุทิน กล่าว

เมื่อร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯ ได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอตนในฐานะ รมว.สาธารณสุข ลงนาม ก่อนจะนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

ส่วนอีก 2 ฉบับ คือร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างส่งข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุม ครม. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการนัดหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการอบ 2

ในส่วนของกระทรวงฯ ได้เตรียมการรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ มีนโยบายให้จัดตั้งหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งครอบคลุมทุกจังหวัด และจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด หรือมีหน่วยงานดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพิ่มกำลังผลิตบุคลากรด้านจิตเวชและยาเสพติดให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยแผนงานโครงการสำคัญที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบปกติ คณะกรรมการฯ ได้ขอสนับสนุนงบรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามขั้นตอนแล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ