ครม.ถกปัญหา PM2.5 ในภาคเหนือ ขณะที่ รมต.หลายคนลาลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป Tuesday March 28, 2023 10:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการนัดที่สอง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมตามปกติ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเช้านี้ ไม่ค่อยคึกคักมากนัก เนื่องจากมีรัฐมนตรี 6 คนลาประชุม โดยส่วนหนึ่งลาเพื่อลงพื้นที่หาเสียง และอีกส่วนได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วเพื่อสังกัดเข้าพรรคใหม่

โดยที่ประชุม ครม. วันนี้จะมีการหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาในประเด็นที่สำคัญ คือ ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะเชียงราย และเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากการเผาพื้นที่เกษตรของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมปลูกผลผลิตรอบใหม่ ซึ่ง รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรายงานความคืบหน้าในการติดตามปัญหาดังกล่าวให้ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบ

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • อัยการสูงสุด แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ส.88/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2566 ระหว่างเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคมที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ผู้ฟ้องคดี คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"
  • กระทรวงการคลัง จะเสนอรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 และเสนอผลสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ?

พร้อมรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน

  • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
  • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ