5 องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์

ข่าวทั่วไป Monday May 1, 2023 14:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ, บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JSP) , โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด และ ศูนย์ Telemedicine Bangkok ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชา ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism) รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออกในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

นพ.สมนึก ศิริพานทอง ประธานโครงการศูนย์ Telemedicine Bangkok กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในส่วนของภาครัฐ ได้เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งในด้านของการสกัดสาระสำคัญเพื่อนำไปผลิตเป็นยา การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจำหน่ายยากัญชาทางการแพทย์ให้กับภาคประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีหลักการและจุดประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรกัญชาเพื่อการรักษาในเชิงการแพทย์ จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์รวม 5 องค์กรดังกล่าว

สัญญาความร่วมมือ (MOU) ที่จัดทำขึ้นครั้งนี้เพื่อให้ทั้ง 5 ฝ่ายตกลงทำข้อตกลงดำเนินงานทำธุรกิจร่วมกัน โดยทุกฝ่ายตกลงยินยอมดำเนินงานร่วมกันในด้านการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงยาน้ำมันกัญชา 4 สูตร ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม หรือยาอื่นใดซึ่งมีส่วนประกอบจากพืชสมุนไพรควบคุมตามที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้จากกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต

ประธานโครงการศูนย์ Telemedicine Bangkok กล่าวว่า ทุกฝ่ายตกลงยินยอมร่วมมือกันส่งเสริมด้านงานวิจัยเชิงการแพทย์ ทั้งด้านแพทยศาสตร์ ด้านเภสัชศาสตร์ ด้านทันตแพทย์ ตลอดจนด้านสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาแนวทางการใช้น้ำมันกัญชา ตลอดจนยาซึ่งผลิตจากสมุนไพรควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

โดยแต่ละฝ่ายตกลงแบ่งบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • สมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ ดำเนินงานรับผิดชอบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์ ตลอดจนการจัดหลักสูตร หรือการจัดอบรมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์สำหรับแวดวงการแพทย์ในเชิงการใช้กัญชาในฐานะยารักษาโรค รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อต่อยอดสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงยาน้ำมันกัญชา อันจะนำมาซึ่งแนวทางการใช้นำน้ำมันกัญชาให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
  • JSP ดำเนินงานรับผิดชอบในส่วนของการสกัด และการผลิตยาจากพืชสมุนไพรควบคุม หรือยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยยาซึ่งทำการผลิตจะต้องได้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีใบทะเบียนอนุญาตในการผลิตยาเพื่อสามารถนำไปจัดจำหน่ายได้
  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ดำเนินงานรับผิดชอบในส่วนของการเป็นสถานพยาบาลซึ่งได้รับรองมาตรฐาน JCI แสดงถึงความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงรับผิดชอบในส่วนของการเปิดและดำเนินกิจการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภายในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม
  • บริษ้ท เฮลท์ อัพ ดำเนินงานรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินกิจการร้านขายยาซึ่งมีใบทะเบียนอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงรับผิดชอบในการจัดหาเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประจำร้านขายยาเพื่อทำหน้าที่ในการซักประวัติกรอกข้อมูล ตลอดจนให้คำแนะนำในการใช้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป
  • ศูนย์ Telemedicine Bangkok ดำเนินงานรับผิดชอบในส่วนของการเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล รวมไปถึง การสั่งจ่ายยา การจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยซึ่งประสงค์ใช้กัญชาในเชิงการแพทย์ โดยขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องกระทำภายในสถานประกอบการพยาบาลที่มีเลขที่จดแจ้งถูกต้อง และกระทำโดยแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์เท่านั้น
"ความร่วมมือของ 5 องค์กรภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงยากัญชา หรือการกระจายยาให้ทั่วถึงสำหรับประชาชน ส่งเสริมการทำงานวิจัยในกลุ่มวิชาชีพแพทย์เพื่อพัฒนายากัญชาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จาการรักษาผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism) รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออก เพื่อผลักดันสมุนไพรกัญชาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และยืนหยัดในแวดวงสาธารณสุขในฐานะยาสมุนไพรอันทรงคุณค่าในระดับโลก" นพ.สมนึก กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ