ลุ้น ครม.ยืนยัน "เทพรัตน์" นั่งผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่/กพอ.เสนอผลแก้ปัญหาสนามบินอู่ตะเภา

ข่าวทั่วไป Tuesday June 6, 2023 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เช้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "อุทยานธรณีโคราช ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)"

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา มีดังนี้

 • คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ รายงานผลการการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ครั้งที่ 2/2566 และผลการการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ครั้งที่ 7/2566 และครั้งที่ 8/2566
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอความเห็นชอบ การเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี 2570
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินโครงการ Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Sector in the ASEAN Region และขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษและแผนงานอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านกฎหมายและยุติธรรม

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสี ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสี ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
 • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 ได้อนุมัติการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่ ของนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ไปแล้ว แต่ กกต.ยังไม่อนุมัติ พร้อมขอให้ ครม.แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องรีบแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ.กลับไปให้ กกต.พิจารณา

รวมทั้งรับทราบผลการพิจารณากรณีการใช้งบประมาณสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของกระทรวงพลังงาน

 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) รายงานผลการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านน้ำในห้วงแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ "น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ค.ศ.2018-2023
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2566
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ พ.ศ. ?
 • กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
 • กระทรวงต่างประเทศ รายงานรัฐบาลเม็กซิโก เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย (นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา)
 • กระทรวงต่างประเทศ รายงานรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (น.ส.หว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน)
 • กระทรวงต่างประเทศ รายงานรัฐบาลรัฐอิสลามมอริเตเนีย เสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ