เร่งแผนปันน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงช่วยบรรเทาภัยแล้งเมืองย่าโม

ข่าวทั่วไป Sunday August 6, 2023 16:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เร่งแผนปันน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงช่วยบรรเทาภัยแล้งเมืองย่าโม

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน จ.นครราชสีมา ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ สทนช.เร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยในหลายพื้นที่ และแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำอย่างจำกัด โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค แม้ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกน้อยที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสบปัญหาภัยแล้งได้เช่นกัน

ทั้งนี้จากการหารือหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงแหล่งน้ำใกล้เคียงมาสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เช่น การสูบทอยน้ำไปเก็บกักในแหล่งน้ำต่างๆ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่มีน้อย โดยมีการปรับตัวและจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก น้ำที่เหลือถึงจะจัดสรรเพื่อการเกษตรได้ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

ขณะเดียวกันได้มีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการใช้โดรนบินสำรวจในพื้นที่จริงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงพิจารณาแผนงานการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเดิม และระบบกระจายน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพรวมไปถึงการเก็บกักน้ำก็จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชนที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำยาวไปถึงปี 2568 ที่อาจได้รับผลกระทบจากเอลนีโญได้เช่นกัน

"ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อย่างเร่งด่วน รวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือวางแผนสูบน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ อาทิ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ่างเก็บน้ำหนองกก รวมถึงแหล่งน้ำใกล้เคียงไปยังสระประปาหมู่บ้านและคลองสาธารณะเพื่อส่งน้ำต่อไปยังพื้นที่การเกษตรต่างๆ ส่วนแผนระยะยาวได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้พิจารณาความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ ก่อนเสนอมายัง สทนช.เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่โดยเร็วต่อไป" นายสุรสีห์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ