ครม. เคาะหลักเกณฑ์โฆษณาการรับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ข่าวทั่วไป Tuesday August 8, 2023 14:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ครม. เคาะหลักเกณฑ์โฆษณาการรับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมในการโฆษณา ซึ่งไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีการควบคุมกำกับการโฆษณาของสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คงมีแต่การโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาล ที่ถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทำให้ไม่สามารถกำกับดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะทำให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนในการควบคุมและกำกับดูแลโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อป้องกันการโฆษณาที่เป็นเท็จ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการเข้ารับการบำบัดรักษาให้แก่ผู้ติดยา ตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณานั้น จะนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนี้เป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทได้บัญญัติให้อำนาจไว้และไม่ได้เป็นกรณีที่ ครม.กระทำการอันเป็นผลการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม.ชุดต่อไป ตามมาตรา 196 (1) ของรัฐธรรมนูญ ครม.จึงสามารถพิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนี้ได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ