นายกฯ ประชุม หน.ส่วนราชการ กำชับเดินหน้าทุกนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม

ข่าวทั่วไป Monday September 25, 2023 14:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกฯ ประชุม หน.ส่วนราชการ กำชับเดินหน้าทุกนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุม ที่บริเวณห้องโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า

นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายโดยเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการฯ ว่า ทุกนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนนี้ ขอให้ทุกคนพิจารณาสิ่งที่ทำได้ทันทีก่อน โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน การลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ทั้งเกษตรกร พ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน และแก้ปัญหายาเสพติด

สำหรับในระยะกลาง และระยะยาวนั้น นายกรัฐมนตรีอยากให้หัวหน้าส่วนราชการฯ วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศ การทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ปิดกั้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกมิติ

ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของทั่วโลก ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

นายเศรษฐา ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดว่า เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน ซึ่งได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหา ปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค

รวมทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับนโยบายไปดำเนินการหลายเรื่อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้า ประชาชนทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมขอเป็นแรงใจให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกคนทำภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยยืนยันจะพยายามให้ความเป็นธรรมให้มากที่สุด และขอความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกคนช่วยกันดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

โดยภายหลังการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ