ก.แรงงาน ตั้งเป้าจ้างงาน-พัฒนาทักษะแรงงาน 1 ล้านอัตรา ภายในปีนี้

ข่าวทั่วไป Wednesday September 27, 2023 16:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.แรงงาน ตั้งเป้าจ้างงาน-พัฒนาทักษะแรงงาน 1 ล้านอัตรา ภายในปีนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ (Up-Skill for More Earn) พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ เน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงาน และความต้องการจ้างงาน เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนของตลาดแรงงาน ควบคู่การขยายตลาด สร้างโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น

ขณะเดียวกัน จะคุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังกำชับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายให้เกิดการจ้างงาน 1 ล้านอัตรา และวางแผนจัดงาน Job-Up Skill Thailand Expo เพื่อให้คนหางานทุกสาขาอาชีพ และนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงาน ได้พบกันโดยตรง สร้างโอกาสมีงานทำ และการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในทุกภาคของประเทศไทย

"กระทรวงแรงงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชน หากพบปัญหา อุปสรรคใดๆ พร้อมสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเชื่อมั่นว่าบุคลากรของกรมการจัดหางานจะร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้ เพื่อให้กระทรวงแรงงานก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป" นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำ มุ่งขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับแรงงานไทย ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ควบคู่ไปกับให้ความคุ้มครองแรงงานไทย รวมถึงการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติ นั้น กรมการจัดหางาน พร้อมรับนโยบาย และข้อสั่งการนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ