ครม.มอบก.ทรัพย์ เร่งแก้อุปสรรค-ข้อจำกัด PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวทั่วไป Tuesday October 24, 2023 14:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงมาตรการหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับปัญหาภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ กสม.เห็นว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง และยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ดังนี้

1.ให้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการขจัดอุปสรรคต่างๆ

2.ทบทวนนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด คำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่และความจำเป็นของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3.พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ

โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทวงสาธารณสุข, สำนักงบประมาณ, ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้สรุปผลพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอ ครม.ต่อไป

ที่ประชุม ครม.ยังรับทราบผลการประชุม รมต.อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.66 ณ สปป.ลาว โดยปลัด ทส.ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษ โดยจะร่วมต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2608 โดยที่ประชุมได้มีการรับรองและรับทราบ เช่น รับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนของไทย จำนวน 2 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในจังหวัดเลย) รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับทราบผลสรุปความสำเร็จความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ