ครม. สั่งคมนาคมดูแลกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม

ข่าวทั่วไป Tuesday November 14, 2023 14:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม พร้อมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว

โดยให้กระทรวงคมนาคม สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ กสม.รายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีสายการบิน "ไทยเวียตเจ็ทแอร์" ปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติซึ่งมีความพิการทางร่างกาย และจำเป็นต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนที่นำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน และปฏิเสธการเดินทาง เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าดังกล่าว บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดความจุ 240 วัตต์/ชั่วโมง (Watt/Hour:Wh) เกินกว่าที่สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์อนุญาตให้นำขึ้นครื่องได้ (ไม่เกิน 160 Wh) ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ข้อ 6 ที่กำหนดข้อยกเว้นการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไออนสำหรับรถวีลแชร์ที่มีขนาดไม่เกิน 300 Wh หรือ 25g (Lithium Content:LC) ไปกับอากาศยานได้

รวมทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ถอยสะพานเทียบเครื่องบินออก ขณะที่ผู้โดยสายยังอยู่บนสะพานจนผู้โดยสารเกือบพลัดตกจากทางลาดของสะพานดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวัง

กรณีดังกล่าว กสม. เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความพิการ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศยานของผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ และประเด็นมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สายการบิน และท่าอากาศยานต้องจัดให้ผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ