แจ้งยกเลิก 101 ไฟล์ท/เลื่อน 59 ไฟล์ทไปเชียงใหม่คืนลอยกระทง

ข่าวทั่วไป Sunday November 26, 2023 10:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งว่า ช่วงเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.66 ได้มีเที่ยวบินแจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินแล้ว 160 เที่ยวบิน คิดเป็น 47% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน 101 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 77 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินมีทั้งสิ้น 59 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 51 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 8 เที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากสายการบินได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมไว้ก่อนแล้ว พร้อมกันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลที่กำหนด สุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องปรามกลุ่มผิดกฎหมายที่อาจฉวยโอกาสกระทำการในช่วงผู้โดยสารคับคั่ง โดยขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้โดยสารคับคั่งแออัดตลอดทั้งวัน

สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา และชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว

โดยย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่กำหนดว่า ห้ามจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) คือบริเวณแนวขึ้น-ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบิน ห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้งสองด้าน และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัด คือห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการของอากาศยาน นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ด้วย

ขณะเดียวกันได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บซากโคมลอยและโคมควันได้ทันทีหากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้ประดับโคมไฟและโคมแขวนภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตามวิธีพุทธและประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ