ชู จ.สระแก้ว นำร่องยกระดับพัฒนาโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

ข่าวทั่วไป Sunday January 21, 2024 10:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ชู จ.สระแก้ว นำร่องยกระดับพัฒนาโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

รัฐบาลเดินหน้าผลักดันพัฒนาการผลิตภัณฑ์โกโก้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยประเดิมนำร่องที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ จังหวัดสระแก้ว พร้อมต่อยอดศักยภาพเชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ขยายโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสากล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออก โดยนำร่องในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ จังหวัดสระแก้ว ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนายกระดับศักยภาพการเพาะปลูกโกโก้ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพาะปลูก (Smart Farming) ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมเครือข่ายของผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โกโก้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาด ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการหมักและการแปรรูปโกโก้ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์โกโก้ในรูปแบบอื่น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังเทียมจากเปลือกโกโก้

ชู จ.สระแก้ว นำร่องยกระดับพัฒนาโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดสระแก้วที่จะเป็นเมืองธุรกิจการค้าชายแดนสำคัญ มีชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนมหาศาล จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งสร้างจังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดน รวมถึงเร่งรัดสร้างด่านศุลกากรไทย-กัมพูชาให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดการค้าชายแดนกับกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่า เมื่อการสร้างด่านแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ และเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลได้มากขึ้น

"นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มุ่งพัฒนาศักยภาพของโกโก้ ซึ่งสามารถทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ ซึ่งรัฐบาลมุ่งยกระดับอย่างครอบคลุม พร้อมวางแนวทางขยายตลาด เพิ่มความเชื่อมโยง โดยเชื่อมั่นว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง" นายชัย กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ