ครม.อนุมัติแต่งตั้ง-โยกย้าย ซี 10 มหาดไทย-แรงงาน

ข่าวทั่วไป Tuesday February 20, 2024 18:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ดังนี้

  • กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่

1.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

2.นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

3.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

4.นายวัชรเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

5.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

6.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงฯ ไปเป็นอธิบดีกรมที่ดิน

7.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

8.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงฯ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9.นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10.นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

  • กระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

1.เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

2.นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

3.นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

4.นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

5.นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ