คมนาคม เตรียมพร้อมรับสงกรานต์ 11-17 เม.ย.คาดปริมาณเดินทาง 15.45 ล้านคน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 5, 2024 17:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คมนาคม เตรียมพร้อมรับสงกรานต์ 11-17 เม.ย.คาดปริมาณเดินทาง 15.45 ล้านคน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 - 17 เม.ย.67) ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยมีหัวข้อการรณรงค์คือ "เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน"

ทั้งนี้ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์นั้น คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยการเดินทางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ การเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเครื่องบิน ตามลำดับ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

พร้อมคาดปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก และใต้ รวม 4.39 ล้านคัน จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 11 และวันที่ 15 เมษายน 2567

*เว้นค่าธรรมเนียม มอเตอร์เวย์/ทางด่วน

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยเบื้องต้นให้ยก เว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นเวลา 7 วัน (11 - 17 เม.ย. 67) สำหรับมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา) และหมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน)

และทางพิเศษ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก รวมถึงทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567) ส่วนอีก 2 เส้นทางที่เหลือนั้นขณะนี้เตรียมนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณา เปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลต่อไป

นอกจากนั้นยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - เลี่ยงเมืองนครราชสีมา 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ระยะทาง 77 กิโลเมตร และเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 ช่วงด่านนครปฐม ฝั่งตะวันตก - ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร รวมถึงบริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2567

*กำชับดูแลความปลอดภัยจุดเสี่ยง

นายสุริยะ กล่าวเพิ่มว่า ส่วนด้านความปลอดยภัย สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร รวมถึงระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง "ไม่ขับเร็ว - คาดเข็มขัดนิรภัย - สวมหมวกนิรภัย - ดื่มไม่ขับ - รักษาวินัยจราจร - ง่วงไม่ขับ - ไม่ขับย้อนศร" รวมถึงการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่สัญจรทางน้ำ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเดินทางผ่านจุดเสี่ยง เช่น บริเวณจุดตัดรถไฟ/ทางลักผ่าน เขตทางรถไฟ เป็นต้น

รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลถนนบริเวณจุดเสี่ยง (Black Spot) เช่น จุดกลับรถ ทางแยก ทางข้าม ทางโค้ง/ทางลาดชัน พื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone) และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ (Check Point) และประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และได้เตรียมมาตรการซอฟต์พาวเวอร์ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง และเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ หรือการนำซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจมาปรับใช้ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเฝ้าระวังถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ การมอบหมายและกำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยทั้งหมดในครั้งนี้ จะมีการประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 เพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดอีกครั้งให้ชัดเจน หากมีความคืบหน้าจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ด้านนางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เสริมต่อว่า การเตรียมความพร้อม ในครั้งนี้ ต้องการให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนเดิมเพื่อนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพเชิงบวกสูงสุด

พร้อมให้ทาง สนข.เสนอเส้นสายรองเพื่อเป็นทางเลือกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลนอกเหนือจากการเสนอเพียงเส้นทางสายหลัก เพื่อระบายการจราจรของเส้นทางหลัก รวมถึงการตั้งด่านตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลบางจุดอาจเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้พิจารณากำหนดจุดตั้งด่านในบริเวณที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย และให้กระจายบุคลากรตามจุดอย่างเหมาะสม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ