Decrypto: การปกป้องแรงงานมนุษย์กับการมาถึงของสายพันธุ์ดิจิทัล (Digital Species)

ข่าวทั่วไป Monday May 20, 2024 12:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หากติดตามข่าวเทคโนโลยีในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะพบข่าวการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมากมาย เช่น การเปิดตัว Optimus หุ่นยนต์ของ Tesla ที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มือได้ใกล้เคียงมนุษย์มาก คาดว่าจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการแทนมนุษย์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ถูกใช้ในปัจจุบันทุกประเภท

หรือการเปิดตัว ChatGPT-4.0 ของ OpenAI ที่มีความสามารถเพิ่มมากกว่ารุ่นก่อนอย่างมาก จนสามารถออกแบบการสอนและเป็นผู้สอนคณิตศาสตร์แทนมนุษย์ได้ ถึงขนาด Mustafa Suleyman ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไมโครซอฟ (Microsoft) ให้ความเห็นว่า AI ไม่ใช่เทคโนโลยีธรรมดา แต่เรียกได้ว่าเป็น เผ่าพันธุ์ (Species) ใหม่เลยทีเดียว

แม้ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อมนุษย์ในฐานะแรงงานจะถูกพูดถึงมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวอาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดคิด

รายงานและงานวิจัยทางวิชาการต่างพบว่าภายในระยะเวลาประมาณ 10 ปีหรือเร็วกว่านั้นเทคโนโลยีอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Artificial Intelligence : AI จะมาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างสิ้นเชิงมากกว่า 20 ล้านตำแหน่งทั่วโลก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างวางแผนให้การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นและก่อปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจน้อยที่สุด

อย่างเช่น ในสหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายให้ผู้ใหญ่มีทักษะด้านดิจิทัลและเพิ่มอัตราการจ้างงานด้าน IT เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลให้กับแรงงานทักษะต่ำ (Low Skill) ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดภายในปี 2573 หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มการจ้างอาชีพที่ให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาลหรือสาธารณสุข จะเติบโตขึ้น เนื่องจากประเทศจะเข้าสู่สังคมสูงวัย เพื่อชดเชยแรงงานภาคบริการและภาคการผลิตที่จะลดลงในอนาคตเนื่องจากการมาถึงของเทคโนโลยีต่าง ๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจยังตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวไม่ทันท่วงที กล่าวคือยังไม่พบนโยบายที่มุ่งเน้นการปกป้องแรงงานหรือคุ้มครองแรงงาน เมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ กำลังจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ รัฐควรจะต้องดำเนินการเชิงรุกต่าง ๆ เช่น การออกนโยบายหรือกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย Digital Equity Act ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความไม่เสมอภาคกันทางดิจิทัล โดยกำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่เท่าเทียม รวมถึงการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น การเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เพียงต้องมีอย่างทั่วถึง ยังต้องให้ประชาชนสามารถใช้ได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยราคา หรืออุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ บริการหรือการผลิตประเภทใหม่ ๆ มาแทนที่แรงงานจากตลาดแรงงานเดิม

ดังนั้นแล้ว การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับดิจิทัลของแรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบันและที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตจึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยที่ปฏิเสธการเปลี่ยนผ่านไม่ได้ รัฐจึงต้องเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้น ปกป้อง และส่งเสริม ให้เกิดการปรับตัวในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบมากที่สุด

นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ ทนายความหุ้นส่วนบริหาร กลุ่มสำนักงานกฎหมายอเบอร์

อนุญาโตตุลาการผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ