กูรูแนะกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI อย่างยั่งยืน ชี้คนต้องพร้อม เทคโนฯต้องใช้ได้จริง

ข่าวทั่วไป Tuesday June 18, 2024 15:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กูรูแนะกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI อย่างยั่งยืน ชี้คนต้องพร้อม เทคโนฯต้องใช้ได้จริง

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม การพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับแนวคิด ESG ที่งานสัมมนา The Story Thailand Forum 2024 ภายใต้หัวข้อ "Tech Vanguard ? CIOs Leading the Charge in AI and Sustainability" จัดโดย "The Story Thailand"

เริ่มด้วย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวในหัวข้อ"Technology: The twin factor of sustainability, from Net Profit to Net Positive" เป็นการเปิดมุมมองการใช้เทคโนโลยี AI ให้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ โดยตระหนักถึงความยั่งยืน

กูรูแนะกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI อย่างยั่งยืน ชี้คนต้องพร้อม เทคโนฯต้องใช้ได้จริง

ทางด้านนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และผู้อยู่เบื้องหลังแอปเป๋าตังและ K-Plus กล่าวย้ำถึง 3 องค์ประกอบหลักที่ต้องมีในองค์กร เมื่อเกิด Digital Transformation ในหัวข้อ "The next chapter of the digital transformation for Thailand" คือ 1. Leadership ผู้นำต้องเข้าใจว่าจะเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร มากน้อยแค่ไหน 2. Mindset วิธีคิดของคนในองค์กรต้องเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล 3. Capability ความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ เช่น AI Capability หรือความสามารถในการใช้ AI รวมทั้งจะต้องมองให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ AI ด้วย

กูรูแนะกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI อย่างยั่งยืน ชี้คนต้องพร้อม เทคโนฯต้องใช้ได้จริง

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of R&D Innovation Lab จาก SCBX กล่าวในหัวข้อ "Harnessing AI for Thailand: SCBX?s Typhoon LLM and the Future of Localized Innovation" ชี้ว่า การที่องค์กรจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเริ่มจากคนในองค์กรที่เกิดความ "อยากใช้" มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้จริง พร้อมยกตัวอย่าง โมเดล "ไต้ฝุ่น" (Typhoon) ที่ SCBX นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ปริชญ์ รังสิมานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวในหัวข้อ " The Real used cases of AI in Business" ได้นำเสนอกรณีศึกษาการนำ AI มาใช้ในธุรกิจจริง ไม่ว่าจะเป็นระบบวิเคราะห์ ระบบแนะนำสินค้าแบบเรียลไทม์ การอ่านข้อความจากเอกสาร แปลงเสียงเป็นข้อความ ซึ่งหลายคนมองว่า AI จะมาแย่งงาน แต่ในความเป็นจริงควรมองถึงการนำ AI มาช่วยงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานและธุรกิจได้อย่างไร จึงแนะนำให้องค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญ และนำ AI มาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด กล่าวในหัวข้อ "Real used case: ESG in Action" ระบุถึงแนวคิดของการนำหลัก ESG มาใช้ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมย้ำผู้นำจะต้องเข้าใจถึงแกนของการทำ ESG อย่างแท้จริง

ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนา หัวข้อ "The role of Chief Information and Technology Officer and the strategy of AI and ESG" ที่มี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ และดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล มาให้แง่คิดความสำคัญของบทบาทผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัลที่ต้องมีวิสัยทัศน์ในกำหนดกลยุทธ์การนำ AI และวิถีความยั่งยืนมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์กับธุรกิจ พร้อมการเติบโตแบบยั่งยืนทั้งต่อตนเอง ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม

ในยุคการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของ AI ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรอบด้านอย่างชาญฉลาด และดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG (การใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern), การสนับสนุนความยั่งยืนของสังคม (Social Sustainability) และการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล (Corporate Governance) ) อย่างไรก็ตาม การปรับใช้นั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


แท็ก thailand  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ