ครม.ตั้งที่ปรึกษารมต.-"ชนม์สวัสดิ์"นั่งรองเลขาฯ.,โยกย้ายขรก.ระดับสูง

ข่าวทั่วไป Tuesday August 19, 2008 18:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          น.ส.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสันติ สาทิพย์พงษ์ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายมั่น พัธโนทัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ในส่วนกระทรวงมหาดไทย ครม.มีมติแต่งตั้ง พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ และนายสมาน เลิศวงศ์รรัฐ เป็นเลขานุการรองนายกฯ(พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี) โดยในส่วนของที่ปรึกษาและเลขานุการในฐานะ รมว.มหาดไทย ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นที่ปรึกษารมว.มหาดไทย และนายศุภชัย ใจสมุทร เป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์ ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสุพจน์ ฤชุพันธ์ เป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ เป็นเลขานุการ รมว.พาณิชย์(นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.พาณิชย์), นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ รมช.พาณิชย์) และนายวีระศักดิ์ จินารัตน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี(พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รมช.พาณิชย์) และ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(พ.ต.ท.บรรยิน)
กระทรวงศึกษาธิการ ครม.อนุมัติแต่งตั้งให้นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงฯ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โอนมาขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายอเนก หุตังคบดี เป็นที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข และนายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ เป็นเลขานุการ รมว.สาธารณสุข(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข) รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งนายธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นที่ปรึกษานายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช.สาธารณสุข และนายพงษ์พิศุทธิ์ จินตโสภณ เป็นเลขานุการ รมช.สาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม ครม.แต่งตั้งนายโสภณ โกชุม เป็นเลขานุการ รมว.ยุติธรรม(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว.ยุติธรรม) แทนที่นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ที่ลาออกเพื่อไปเป็น ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน
และอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) 9 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้ 1.นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 2.นายประดิษฐ์ เอกมณี 3.นางรวีพร คูหิรัญ 4.นายเรวัติ ฉ่ำเฉลิม 5.พล.ต.อ.ล้วน ปานรศทิพ 6.พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 7.นายวีรพงษ์ รามางกูร 8.พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ 9.นายสวัสดิ์ โชติพานิช ตั้งแต่วันที่19ส.ค.เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ