ครม.มีมติแต่งตั้ง"พันศักดิ์ วิญญรัตน์"เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ข่าวการเมือง Tuesday July 3, 2012 15:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ อดีตที่ปรึกษา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานโยบายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.55 เป็นต้นไป

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ 1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การต่างประเทศ การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนา และการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ประเทศ

2. รวบรวมและติดตามข้อมูล และความเห็นจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงการขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงแสดงความเห็นหรือตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณา

3. ประสานงานและรับผิดชอบร่วมกับ ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด้านอื่น ๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งขึ้นภายหลังเฉพาะในส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติ, 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น และ 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ทำการ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และงานธุรการให้แก่ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานที่จะแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็น ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ