คสช.สั่งบุคคลรายงานตัวเพิ่ม"ประภัสร์ จงสงวน-สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ"ติดกลุ่ม

ข่าวการเมือง Monday June 2, 2014 09:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 43/ 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายตัวเพิ่มเติม ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดังนี้

1. พันตำรวจเอก นริศ แสวงจิตร

2. นางหน่อย แดงเป้า

3. นางสาว การิน ประจันทร์

4. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

5. นายประภัสร์ จงสงวน

6.นายจักรพันธุ์ ยมจินดา

7.นายบัญญัติ เย็นใจเฉื่อย

8.นายณรงค์ศักดิ์ พลายอร่าม

และมีคำสั่งที่ 4 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดังนี้

1. นาย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

2. นาย เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ

3. นาย รัชพงศ์ โอชาพงศ์

4. นาย เทวฤทธิ์ มณีฉาย

5. นางสาว อุลัยรัตน์ ชูด้วง

6. นาย อัมรินทร์ ไสรัมย์

7. นาย นิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์

8. นาง ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์

9. นาย กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์ 10. นางสาว จิตรา คชเดช 11. นางสาว สลิลทิพย์ ณ พัทลุง 12. นาย สุวัฒน์ หล่ำบุตร 13. นาย เสรีภาพ สุนทรชัยภัค 14. นาย พฤธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข 15. นาย สราวุฒิ ภูธรโยธิน 16. นาย วันชัย จงจรูญหิรัณย์ 17. นาย ธนพร ศรียากูล 18. นาย พฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ 19. นาย พิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์ 20. นาง ยุพิณ กองจันดี 21. นาย เฉลียว จันเขียด 22. นาย สิรภพ กรณ์อรุษ 23. นาย เอกราช เนตรดี 24. นาย ปัญญา สุรกำจรโรจน์ 25. นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ 26. นาย ธนัท ศรีนิธิโฆษิต 27. น.อ. สุรพล นะวะมวัฒน์ 28. นาย คฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ