โพลล์ เผย 2 ปี 9 เดือนคะแนนนิยม"ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์"หด ชี้กรุงเทพฯ ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2016 10:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจคนกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจต่อผลงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลดลง โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส และเห็นว่ากรุงเทพฯ ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.35 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านมหานครสีเขียวสะดวกสบายมากที่สุด 6.15 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความพึงพอใจด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด 5.10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ กทม. ลดลงในทุกด้าน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ในภาพรวมได้ 5.30 คะแนน ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.78 คะแนน, คะแนนความพึงพอใจในด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 5.62 คะแนน, คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า ด้านที่คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส ลดลง 1.04 คะแนน รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ลดลง 0.77 คะแนน ตามด้วยด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่มีคะแนนลดลงเท่ากัน ลดลง 0.73 คะแนน

ขณะที่ความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือนของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะที่ร้อยละ 25.4 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัด ที่เหลือร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่มีผลงานเลย

ประชาชนร้อยละ 49.6 เห็นว่า ทิศทางการพัฒนาในช่วง 2 ปี 9 เดือนที่ผ่านมาเหมือนเดิม ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่ลง

และหากวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประชาชนร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะไม่สนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1 ขณะที่มีประชาชนร้อยละ 27.2 ระบุว่าจะสนับสนุน ซึ่งลดลงร้อยละ 15.8 ส่วนประชาชนที่เหลืออีกร้อยละ 42.5 ยังไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ เรื่อง "ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม." จากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,185 คน ช่วงวันที่ 22-25 มกราคมที่ผ่านมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ