ครม.ถกแผนบริหารหนี้สาธารณะปี 59-พิจารณาแนวทางสู้คดีค่าทางด่วน

ข่าวการเมือง Tuesday May 24, 2016 09:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2, เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1000 ล้านบาทขึ้นไป, เสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และการขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับการชำระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเซียและการสงวนสิทธิ์ไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2568)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ

กระทรวงต่างประเทศ เสนอการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญและร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฟ้องศาลปกครองให้ชะลอการจ่ายเงิน จำนวน 8,100 ล้านบาทให้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ จากกรณีการตีความการขึ้นค่าผ่านทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากมองว่าคดียังไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ