สวนดุสิตโพลเผย ปชช. 59.80% พอรู้และเข้าใจ รธน.อยู่บ้าง ส่วนใหญ่ชอบ รธน.แบบเน้นการมีส่วนร่วม-ฟังเสียงปชช.

ข่าวการเมือง Sunday December 9, 2018 09:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น"วันรัฐธรรมนูญ"มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทย "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับ "รัฐธรรมนูญไทย" มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างให้ความสำคัญ 37.67% เพราะ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ

อันดับ 2 ให้ความสำคัญมาก 30.83% เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ 25.34% เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่ให้ความสำคัญเลย 6.16% เพราะ มีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ฯลฯ

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "รัฐธรรมนูญไทย" มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง 59.80% เพราะ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย 30.64% เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ

อันดับ 3 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 9.56% เพราะ ชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

3. ประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน?

อันดับ 1 เน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 43.20%

อันดับ 2 มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย 23.56%

อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 20.61%

อันดับ 4 มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง 17.18%

อันดับ 5 โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน 16.07%

4. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง

อันดับ 1 อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว 30.19%

อันดับ 2 กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย 28.82%

อันดับ 3 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 25.39%

อันดับ 4 นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา 22.47%

อันดับ 5 การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 12.35%

อนึ่ง สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ