ส.องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรเลือกตั้งไม่มีโลโก้และชื่อพรรคการเมือง ส่อขัดรธน.

ข่าวการเมือง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 13:12 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 230(1) และมาตรา 231(2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 22(1) และมาตรา 23(2) เพื่อเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีโลโก้และชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ และการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอให้ กกต.จัดทำบัตรเลือกตั้งมีแค่หมายเลขและช่องกาบัตรเท่านั้น ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของ กกต.หรือองค์กรอิสระหรือไม่ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า บัตรเลือกตั้งที่ดี ต้องทำให้ประชาชนมีความสะดวก และเลือกคนหรือพรรคตรงกับใจตนเอง การตัดชื่อพรรคและโลโก้จะทำให้เกิดความยุ่งยาก สับสนโดยไม่จำเป็น และจะทำให้เกิดบัตรเสียเลือกผิดเลือกถูกเป็นจำนวนมาก การมีชื่อและโลโก้ของพรรค จะทำให้ทุกพรรคมีความเท่าเทียม ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ผู้เลือกตั้งกาบัตรได้ชัดเจนตามพรรคที่ชอบและ คนที่ใช่ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ที่สำคัญ "หน้าที่ของบัตรเลือกตั้ง" นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ใช้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะเป็นตัวแทนของตนไปทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติและบริหารแล้ว บัตรเลือกตั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะใช้เพื่อการสื่อสารประการสุดท้ายที่จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ตัดสินใจอย่างไม่ผิดพลาดในการกากบาทในคูหาเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

ส่วนเหตุผลที่ กกต. ได้แถลงต่อสาธารณะว่าที่ต้องตัดโลโก้ออกเนื่องจากมีปัญหาในการขนส่งบัตรนั้น ไม่มีน้ำหนักที่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า จะเป็นการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม การให้ความสำคัญต่อการสะดวกในการพิมพ์และขนส่งบัตร โดยเอาเรื่องธุรการมาก่อนหลักการนั้น เป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่อาจยอมรับการกระทำของ กกต. ได้ ที่สำคัญการดำเนินการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว กกต. จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง ได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น โดย กกต. ต้องรับฟังจากทุกฝ่ายแล้วนำไปประเมินให้ถ้วนถี่ให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจในขั้นสุดท้าย มิใช่ฟังเพียงแต่เสียงของผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวก็นำไปสู่การตัดสินใจเลยนั้น หาชอบด้วยกฎหมายไม่ โดยเฉพาะการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอในที่ประชุมให้บัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นี้มีแค่หมายเลขและช่องกาบัตรเท่านั้น โดยไม่มีโลโก้ของพรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองปรากฎอยู่เลย แล้ว กกต. ก็รับลูกออกแถลงการณ์ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวเลยนั้น เป็นกรณีที่ผิดสังเกตเป็นอย่างยิ่ง หากปล่อยกรณีนี้เป็นจริง แสดงให้เห็นว่า กกต. อาจไม่เป็นกลางทางการเมือง ปล่อยให้บุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นแทรกแซง อาจจะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่เสมอภาค ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เหตุเพราะมีการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 โดยตรง

"การดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง และประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวก เพราะถ้าไม่มีสัญลักษณ์พรรค หรือสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้สมัครของพรรคการเมือง จะทำให้ประชาชนสับสนในการใช้สิทธิ ผิดพลาด และอาจนำไปสู่การโกงหรือทุจริตการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเลือกตั้งโดยทั่วไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งบัตรเลือกตั้งมักจะมีโลโก้และชื่อพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมืองก่อนใช้สิทธิในขั้นสุดท้ายในคูหาเลือกตั้ง เพราะผู้สมัครจากพรรคเดียวกันในแต่ละเขตจะได้เบอร์ที่แตกต่างกันไป จึงอาจมีความสับสน ยิ่งถ้าไปตัดโลโก้และชื่อพรรคออกด้วย ยิ่งเพิ่มปัญหาในการจดจำและพิจารณาของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะสามารถกาบัตรได้เพียงใบเดียว ทุกคะแนนจะต้องนำมาคิดเพื่อเลือกทั้งสส. เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ จึงจำเป็นที่จะต้องมีชื่อพรรคและโลโก้พรรคด้วยเพื่อให้ประชาชนเลือกพรรค"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ