ครม.สัญจรที่ลำปาง ถกข้อเสนอพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

ข่าวการเมือง 15 มกราคม พ.ศ. 2562 10:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่จากทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ที่ต้องการให้ส่งเสริมการเชื่อมโยง 3 เมืองเก่า คือ หริภุญชัย (ลำพูน) เขลางค์นคร (ลำปาง) และนครพิงค์ (เชียงใหม่) สู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา, สนับสนุนนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) , โครงการเวชนคร รวมถึงการค้าชายแดน

เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้อเสนอจากภาคเอกชนเชียงใหม่ที่เสนอทะลวงคอขวด สร้างทางลอดใต้ถนนนิมมานเหมินทร์ และทางยกระดับผ่านกองบิน 41 เชื่อมซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง สู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน รองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) การบินในภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้โดยสารเป็น 15 ล้านคนในอีก 4 ปีข้างหน้า

กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอโครงการงานระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการลงนามสัญญาดังกล่าวในงานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.62 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอโครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วงเงินลงทุน 5 หมื่นล้านบาท

ที่ประชุม ครม.เตรียมพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โครงการฟื้นฟูบ้านพักข้าราชการตุลาการ 45 หลัง และบริเวณโดยรอบจากกรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่

รวมถึงการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องชุมชนเข้มแข็ง โดยสาระสำคัญ คือ ให้ชุมชนสามารถตั้งสมัชชาพัฒนาชุมชนระดับตำบลได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอขออนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักกองร้อยจลาจลหญิง และอาคารส่วนประกอบหนึ่งหลัง

กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฎิบัติงาน การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ