กกต.เตือนผู้สมัคร-หัวหน้าพรรคยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้ง ภายใน 24 มิ.ย.พ้นกำหนดมีโทษ

ข่าวการเมือง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:39 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 67 กำหนดไว้ ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.62 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.62 เป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับหรือไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง หรือศาลฎีกามีคำสั่งว่าไม่ได้ดำเนินการครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ และกรณีพรรคการเมืองใดที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ