ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 18 ก.ย.62

ข่าวการเมือง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2562 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ สลค.เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลา 120 วัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และต่อมาได้มี พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.62 เป็นต้นไป

ดังนั้นในวันที่ 22 พ.ค.62 จึงเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และจะครบกำหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 120 วันในวันที่ 18 ก.ย.62 จึงสมควรให้มีการตรา พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ