ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.คลัง-รมว.พลังงาน พร้อมตั้ง กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ข่าวการเมือง Tuesday August 20, 2019 17:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ รมว.คลัง เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางรัตนา จงสุทธานามณี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ 2. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รวมทั้งเห็นชอบตามที่ รมว.พลังงาน เสนอแต่งตั้งนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม. ยังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย ดังนี้

1. นายอำนวย คลังผา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายทวี สุระบาล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายทศพล เพ็งส้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. นายนิทัศน์ รายยวา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

10. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน

13. พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

14. นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

15. นายธีระยุทธ วานิชชัง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ