ครม.อนุมัติงบกลาง 663 ล้านบาทเศษจ่ายค่าจ้างโครงการดาวเทียม THEOS-2

ข่าวการเมือง Tuesday August 20, 2019 18:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.62 แล้วจำนวน 663,480,000.00 บาท เพื่อชำระเงินตามสัญญาจ้างโครงการจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) รายการค่าจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ งวดงานที่ 6 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เสนอ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ