"จุรินทร์" เรียกถกบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินคั่งค้าง พิจารณาแนวทางซื้อหนี้เกษตรกร

ข่าวการเมือง Tuesday October 8, 2019 11:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานฯ เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2546

โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ขอความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ซึ่งมีข้อเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมบริหารหนี้พิจารณาการใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาท ซื้อหนี้จาก 4 ธนาคารของรัฐตั้งแต่ปี 2546 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เมื่อซื้อแล้ว กองทุนบริหารโฉนดสามารถปล่อยให้เกษตรกรหรือทายาทเช่าซื้อเพื่อนำไปใช้ต่อไปได้

2.ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งมีข้อเสนอให้ที่ประชุมเสนอให้ ครม.พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการกองทุนใช้งบประมาณมาจัดการซื้อหนี้เกษตรกรแต่ละรายที่ยอดเกิน 2.5 ล้านบาท รวมทั้งหมด 2,300 ล้านบาท (เป็นหนี้ธนาคารอื่นในข้อ 1 ยกเว้น ธ.ก.ส.) ซึ่งรวมอยู่ในงบ 3,500 ล้านบาทในเบื้องต้น

3.ขอความเห็นชอบจัดการหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ขายทรัพย์สินเป็นประกัน (NPA ทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาด) โดยมีข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คณะกรรมการจัดการพิจารณารายละเอียดการซื้อหนี้ NPA จำนวน 607 ล้านบาท (ซื้อไปแล้ว 247 ล้านบาท) ซึ่งที่ประชุมก่อนหน้านี้ได้สั่งชะลอการดำเนินการ โดยอ้างถึงเรื่องผู้บริหารกองทุนไม่มีอำนาจจัดการ ล่าสุดมีข้อสรุปว่าผู้บริหารกองทุนมีอำนาจจัดการได้

4.ขอให้พิจารณาแนวทางการชำระหนี้แทนสถาบันเกษตรกร กรณีการทดลองจ่ายเงินชดเชย ซึ่งมีข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการชำระหนี้แทนสถาบันเกษตรกร กรณีกรรมการกองทุนปี 2548 รับหลักการให้ลดหนี้ 50% และตัดดอกเบี้ยทิ้ง ให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สหกรณ์จำนวน 43,004 ราย (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2549) โดย ครม.ในขณะนั้นให้กองทุนฯ จ่ายชดเชยก่อนโดยเอาเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 1,392 ล้านบาท สถานะปัจจุบันทางกองทุนฯ ต้องการให้ ครม.ชดเชยเงินคืนกองทุนและลดหนี้ให้เกษตรกรอีก 50%

5.ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันชำระหนี้ และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินไปจากกองทุนฯ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) รวมถึงบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึงมีข้อเสนอให้ที่ประชุมให้อำนาจกองทุนฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเช่าซื้อ

6.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ซึ่งมีข้อเสนอให้ที่ประชุมให้อำนาจกองทุนฯ พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วน

และ 7.กำกับการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริการ เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการฟื้นฟูฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกรฯ พ.ศ.2562 ซึ่งมีข้อเสนอให้ที่ประชุมให้อำนาจกองทุนฯ พิจารณาระเบียบให้กรรมการบริหารออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการฟื้นฟูภายใต้ระเบียบของกรรมการเกี่ยวกับแผนและโครงการฟื้นฟู


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ