ศาลปกครอง สั่งเพิกถอนคำสั่งปลดอดีต ผอ.กฎหมายสรรพากรกรณีเว้นภาษีโอนหุ้น SHIN

ข่าวการเมือง Thursday August 6, 2020 18:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ลงโทษปลดนายวิชัย จึงรักเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ ในคดีปลดนายวิชัยกรณียกเว้นภาษีการโอนหุ้น บมจ.ชินคอร์ปอร์เรชั่น (SHIN) เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่านายวิชัยมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

อีกทั้งไม่ปรากฎว่า นายวิชัยได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้กรมสรรพากรเสียหาย จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคดีนี้นายวิชัย ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ โดยเมื่อครั้งที่นายศิโรตม์ สวัสดิพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร นายวิชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้ร่วมกับพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร พิจารณากรณีการรับโอนหุ้น SHIN ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จากนางสาวดวงตา วงศ์ภักดี ผู้ถือหุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เมื่อวันที่ 7 พ.ย.40 จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่า 738 ล้านบาทแล้วเห็นว่าเป็นการได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่หาเนื่องจากในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้พิจารณาลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ