"สิระ เจนจาคะ" รอด หลัง 2 ส.ส.เพื่อไทยถอนชื่อคำร้องตีความสถานะส.ส.

ข่าวการเมือง Thursday January 7, 2021 18:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีสำคัญ กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ว่า นายสิระ เจนจาคะ เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันว่ากระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องเห็นว่าผลคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ซึ่งผู้ร้องส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรมนูญ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่ และขอให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ต่อมาผู้ร้องยื่นผู้ร้องยื่นคำร้องเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ส่งหนังสือขอถอนชื่อออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องกรณีดังกล่าวจำนวน 2 ราย คือ นางอนุรักษ์ บุญศล และนางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และขอให้รับหนังสือขอถอนชื่อดังกล่าวไว้สำหรับประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ การยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง กำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงไว้ว่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า ขณะยื่นคำร้องและคำร้องเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 487 คน และต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามีสมาชิกสภผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอคำร้อง ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีผลให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อเหลือเพียง 48 คน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง บัญญัติ ดังนั้นคำร้องนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ