กกต.ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุเลื่อนจัดการประชุมใหญ่ภายใน 30 เม.ย.64

ข่าวการเมือง Friday April 16, 2021 14:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 43 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง เสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยจะต้องจัดส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้น

สำนักงาน กกต.แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ