กกต.แจงให้ อสม.ที่ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นงดทำหน้าที่ป้องกันถูกคัดค้านผล

ข่าวการเมือง Monday November 1, 2021 18:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการหาเสียงเลือกตั้งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ว่า เนื่องจากมี อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือนายก อบต. หรือผู้ช่วยหาเสียง กกต.จึงมีหนังสือแจ้งดังกล่าวเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงที่เป็น อสม.หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

โดยขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงที่เป็น อสม. งดการปฏิบัติหน้าที่ อสม. ในขณะทำการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น เนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ อสม.ไปพร้อมกัน อาจจะเป็นเหตุให้มีผู้นำเรื่องไปร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน และยังอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หรือนายก อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ