เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

ข่าวการเมือง Monday April 4, 2022 18:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) รวมจำนวน 31 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25 คน ผู้สมัครหญิง 6 คน โดยผู้สมัครที่อายุมากที่สุด 75 ปี และอายุน้อยที่สุด 43 ปี เรียงตามเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ในนามพรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ในนามอิสระ

เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล ในนามอิสระ

เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในนามพรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ในนามอิสระ

เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในนามอิสระ

เบอร์ 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ในนามอิสระ

เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในนามอิสระ

เบอร์ 9 นางสาววัชรี วรรณศรี ในนามอิสระ

เบอร์ 10 นายศุภชัย ตันติคมน์ ในนามอิสระ

เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี ในนามพรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 12 นายประยูร ครองยศ ในนามพรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ในนามอิสระ

เบอร์ 14 นายธเนตร วงษา ในนามอิสระ

เบอร์ 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ในนามอิสระ

เบอร์ 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ในนามกลุ่มใส่ใจ

เบอร์ 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ ในนามอิสระ

เบอร์ 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ในนามอิสระ

เบอร์ 19 นายไกรเดช บุนนาค ในนามอิสระ

เบอร์ 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ในนามอิสระ

เบอร์ 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ในนามอิสระ

เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

เบอร์ 22 นายวรัญชัย โชคชนะ ในนามอิสระ

เบอร์ 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ในนามอิสระ

เบอร์ 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต ในนามอิสระ

เบอร์ 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ในนามอิสระ

เบอร์ 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ในนามอิสระ

เบอร์ 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ในนามอิสระ

เบอร์ 28 นายสราวุธ เบญจกุล ในนามอิสระ

เบอร์ 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม ในนามพรรคประชากรไทย

เบอร์ 30 นายพงศา ชูแนม ในนามพรรคกรีน

เบอร์ 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ในนามอิสระ

ส่วนผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ก. 50 เขต รวมจำนวน 382 คน โดยสำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง จำนวน 10 คน ส่วนสำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว โดยมีผู้สมัคร จำนวน 6 คน สำหรับผู้สมัคร ส.ก. อายุน้อยที่สุด ได้แก่ เขตลาดกระบัง อายุ 25 ปี และอายุมากที่สุด ได้แก่ เขตราชเทวี อายุ 82 ปี

เลือกตั้งกทม.: กทม.สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ 31 คน รอตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อ 11 เม.ย.

ทั้งนี้ หลังจากปิดรับการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 เม.ย. 65 ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 97 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากผู้สมัครไม่มีรายชื่อสามารถยื่นคัดค้านได้ ภายใน 3 วัน คือวันที่ 14 เม.ย. 65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ