เลือกตั้งกทม.: ซูเปอร์โพล ระบุคน กทม.ตัดสินใจเลือก"ชัชชาติ"เป็นผู้ว่าฯ

ข่าวการเมือง Sunday May 22, 2022 17:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง คนกรุงเทพฯ ตัดสินใจเลือกใคร เฉพาะคนที่ตัดสินใจแล้ว โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 5,686 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 15-22 พฤษภาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.5 ไปเลือกตั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 36.5 ไม่ไป

เมื่อสอบถามถึง ว่าเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 45.0 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และเมื่อประมาณการค่าคะแนนตามหลักสถิติ พบว่า คะแนนของ นายชัชชาติจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1,000,463 ถึง 1,572,155 คะแนน ทิ้งห่างอันดับสองประมาณ 4 เท่าตัว มากกว่านาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.9 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 10.8 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 10.0 นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 6.9 น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 4.4 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 3.7 และอื่น ๆ ร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

เมื่อจำแนก ออกตามเพศชายและหญิง พบว่า ผู้เลือกนายชัชชาติฯ เป็นชายร้อยละ 45.3 เป็นหญิงร้อยละ 44.5 เลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นชายร้อยละ 12.9 เป็นหญิงร้อยละ 9.2 เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นชาย ร้อยละ 10.7 เป็นหญิง ร้อยละ 11.0 เลือก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นชายร้อยละ 9.9 เป็นหญิงร้อยละ 10.1 เลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นชายร้อยละ 7.0 เป็นหญิงร้อยละ 6.9 ตามลำดับ ดูรายละเอียดในตารางที่ 3

เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ผู้เลือกนายชัชชาติ ฯ จำนวนมากสุดหรือเกินครึ่งคือร้อยละ 52.7 อายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 51.2 อายุระหว่าง 25-40 ปี ร้อยละ 39.3 อายุระหว่าง 41-59 ปี และร้อยละ 41.6 อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้เลือกนาย วิโรจน์ เช่นกัน จำนวนมากสุด อยู่ที่อายุไม่เกิน 24 ปี คือร้อยละ 18.7 ในขณะที่ อายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกนายวิโรจน์ ร้อยละ 5.6 เท่านั้น ตรงกันข้ามกับ คนที่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จำนวนมากที่สุดอายุ 60 ปีขึ้นไปคือร้อยละ 15.5 ในขณะที่ กลุ่มคนอายุไม่เกิน 24 ปี เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 4.4 เท่านั้น ในการสำรวจครั้งนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ