ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา 16 ก.ย.

ข่าวการเมือง Tuesday September 13, 2022 15:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ กระทรวงมหาดไทย

โดยร่างบันทึกการประชุมฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ที่มีเขตแดนติดต่อกัน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านต่างๆ ที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงกันไว้แล้ว โดยมีประเด็นความร่วมมือหลากหลายมิติ จำนวน 18 ประเด็น ประกอบด้วย

1.การดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน 2.การบริหารจัดการการสัญจรข้ามแดนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3.ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน 4.การคมนาคมขนส่ง 5.ความร่วมมือด้านการเกษตรบริเวณชายแดน 6.ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 7.ความร่วมมือด้านแรงาน 8.การบริหารจัดการจุดผ่านแดน 9.การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน 10.การจัดการภัยพิบัติ

11.การลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย 12.การดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมชายแดน 13.การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดน 14.ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 15.ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 16.ความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองพี่เมืองน้องระดับจังหวัด 17.กลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและท้องถิ่น และ 18.เรื่องอื่น ๆ

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา นี้ เป็นกลไกที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองฝ่าย ที่มุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ สาธารณสุข การท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ