จับตาครม.เคาะลดส่งเงินสมทบประกันสังคม/ก.อุตฯ เสนอทบทวนงบระงับข้อพิพาทคิงส์เกต

ข่าวการเมือง Tuesday September 20, 2022 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าวันนี้ ที่ประชุม ครม.จะมีการพิจารณาลดการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม จากอัตรา 5% เหลือ 3% ทั้งฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 65)

สำหรับวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่

  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอทบทวนปรับปรุงมติ ครม. เกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กรณีเหมืองทองอัครา
  • กระทรวงพลังงาน เสนอการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอการพิจารณายกเลิกกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ...
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 และขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เสนอแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูล DNA ของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำ และทัณฑสถาน
  • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565-2570)
  • คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เสนอผลการประชุม กพศ. ครั้งที่ 1/2565

ขณะเดียวกัน ต้องจับตาท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจมีรอยร้าวเกิดขึ้น ระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ ในประเด็นเรื่องนโยบายกัญชาเสรี หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติให้มีการถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ เพื่อกลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากความกังวลผลกระทบต่อสังคม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ