ครม. ถกเยียวยาน้ำท่วม จ่อเคาะวันหยุดพิเศษช่วงเอเปค

ข่าวการเมือง Wednesday October 5, 2022 10:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กลับมาเป็นประธานการประชุมนัดแรก หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และการประชุม ครม.วันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท

ขณะที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แจ้งลาประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีอาการป่วยหลังจากเดินทางลงพื้นที่และตรวจราชการในหลายจังหวัดช่วงที่ผ่านมา สำหรับ ครม.วันนี้ จะมีการหารือถึงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

  • กระทรวงต่างประเทศ เสนอขอความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ ในระหว่างการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่16 - 18 พ.ย.65 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร
  • กระทรวงการคลัง เสนอให้โอนเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3, รายงานสรุปผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564 ) และการดำเนินการในระยะต่อไป
  • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน 15,200 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 1,500 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นอกจากนี้ จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ?

รวมทั้งขอความเห็นชอบการจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศที่ครอบคลุมระหว่างรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก และร่างเอกสารบันทึกการหารือ

  • กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอยุบเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
  • กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง
  • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) จะเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

นอกจากนี้ ยังมีวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ?

  • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงการควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ. ?

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ